Avís Legal

Avís Legal2018-05-24T11:27:45+00:00

1) Identitat del titular del web

INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL
Guillem Tell 51
08006 Barcelona
NIF: B66180803

2) Acceptació de l’Usuari

Aquestes Condicions d’Ús (d’ara endavant Avís Legal) regulen l’accés i utilització de la pàgina web (d’ara endavant la “Web”) que INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL posa a la disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la mateixa implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal.

INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL pot oferir a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

3) Accés a la pàgina web

A la present pàgina web no s’exigeix la prèvia subscripció o registre com a Usuari per a l’accés i ús de la pàgina web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s’hagi de realitzar aquesta subscripció o registre.

INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, conforme a l’establert per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Així mateix, INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL no es fa responsable enfront dels Usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL, ni per l’ús que de tals dades facin tercers aliens a INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL.

4) Ús correcte de la pàgina web

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la mateixa per altres Usuaris.

Així mateix, l’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la Web.

L’Usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres Usuaris mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.

L’Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL o de tercers.

5) Enllaços de tercers

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL , i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Les destinacions d’aquests enllaços no estan sota el control de INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL, i INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des de la web de INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL, ni de cap canvi o actualització d’aquestes pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l’Usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica l’aprovació de la pàgina web enllaçada per part de INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL.

6) Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la pàgina Web, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina Web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a la pàgina Web estan protegits per la Llei.

INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l’Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL o del titular dels mateixos.

7) Xarxes socials

L’usuari podrà unir-se als Grups que INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL té en diferents xarxes socials. L’usuari que es faci fan d’algun d’aquests Grups, accepta les condicions d’ús i política de privadesa de la xarxa social corresponent.

8) Protecció de dades de caràcter personal

L’Usuari podrà remetre a INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen incorporats a la pàgina Web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Li informem que podrà vostè exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició atorgats per la normativa vigent en la matèria, remetent la corresponent sol·licitud a l’adreça de correu electrònic fisiobcn@fisiobcn.eu indicant en l’assumpte LOPD.

Preguem llegeixi atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

9) Modificació de les condicions d’ús

INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar a qualsevol moment l’Avís Legal pel que l’usuari haurà de llegir-ho periòdicament, en cas de subscripció o alta, rebran un avís per part de INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL.

10) Llei aplicable i Jurisdicció

La relació entre INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari.

INSTITUT FISIOTERAPIC TECNOLOGIC SL perseguirà l’incompliment de les presents Condicions així com qualsevol utilització indeguda del lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin en dret.

¡SEGUEIX-NOS!

INFORMACIÓ DE CONTACTE

Guillem Tell, 51 08006 Barcelona
93 217 86 55

Horari de tractament: de 8-21 h.
Horari de secretaria: 9-13h i 16 a 20h
Demanar cita